Przejdź do treści

W naszej ofercie:
Bębny kablowe drewniane, Tarcica, Krawędziak, Więźba dachowa

Przetargi

Zapytanie ofertowe - strugarka

Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania zamówienia

Załącznik nr 4 - Wzór umowy Fallklandy

Załącznik nr 4 - Wzór umowy Fallklandy

Zapytanie ofertowe Fallklandy

Zapytanie ofertowe Fallklandy 1 strona


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące ładowarki.

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe - ładowarka teleskopowa

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania

Załącznik nr 4 - Wzór umowy fallklandy ładowarka teleskopowa

 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane utwardzenia terenu

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty


Informacja - roboty budowlane utwardzenia terenu

Informacja o złożonych ofertach


Zapytanie ofertowe - roboty budowlane utwardzenia terenu

Zapytanie ofertowe - Strona 1

Zapytanie ofertowe - Strony pozostałe

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania zamówienia

Załącznik nr 4 - Wzór umowy Fallklandy plac

Formularz oferty - Plac

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - kocioł

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe - kocioł

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania zamówienia

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - linia technologiczna

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wózki widłowe

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty